Polityka prywatności

Administrator danych osobowych jakim jest Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20,

dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl, tel. 22 534 43 30,

wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl,

tel.: 22 526 68 90.

 

Jeżeli Pan/Pani kontaktuje się z nami w związku z zapytaniem, podziękowaniem, skargą, wnioskiem, reklamacja, Administrator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informuje, że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytania, podziękowania, skargi, wniosku, reklamacji i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia RODO - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora to konieczność reagowania lub udzielania odpowiedzi na wpływającą korespondencję;

2) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych, chyba, że załatwienie sprawy nie leży w kompetencji Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., a Pani/Pan wyrazi zgodę na przekazanie sprawy innemu administratorowi właściwemu do załatwienia sprawy;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, podziękowania, skargi, wniosku, reklamacji a po załatwieniu sprawy przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji;

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

9) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące Pana/Pani osoby, ani też nie będzie Pani/Pan profilowana/ny.

*pole nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń, na które osoba zgłaszająca nie oczekuje udzielenia odpowiedzi; wymagane przy składaniu skarg, wniosków i reklamacji.

 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to są dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz ze stron internetowych naszego serwisu.

 

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne

Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia

b) Cookies trwałe

Są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

 

W naszym serwisie ciasteczka służą do:

  • przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana (własne cookies)
  • celów statystycznych - Google Analytics (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA)
  • prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji  z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy - Google AdSense (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA)
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych - plus.google.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA)
    oraz Facebook.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) 

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl