Cele strategiczne projektu

Celem strategicznym projektu jest podniesienie komfortu i niezawodności realizowanych przez Spółkę Tramwaje Warszawskie przewozów zbiorową komunikacją tramwajową. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i wiarygodności zbiorowej komunikacji tramwajowej, a co za tym idzie stopnia jej wykorzystania przez pasażerów, w Warszawie i aglomeracji, tym samym ograniczy zapotrzebowanie na odbywanie podróży samochodami do centrum miasta, zachęcając mieszkańców miasta do korzystania z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej. Projekt zapewni połączenie najważniejszych osiedli Wilanowa i Mokotowa Dolnego komunikacja tramwajową wzdłuż jednego ze szlaków komunikacyjnych tj. ciągu ul. Belwederska - ul. Sobieskiego - al. Rzeczpospolitej, a także poprawę skomunikowania dworca kolejowego i autobusowego Warszawa Zachodnia poprzez doprowadzenie do niego trasy tramwajowej (z Ochoty wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku). Umożliwi to korzystanie z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej, a w szczególności komunikacji tramwajowej i metra, jako że trasa będzie prowadziła między innymi do węzła przesiadkowego „Pole Mokotowskie”.

Działania przewidziane w projekcie są skierowane na zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej, a w szczególności komunikacji tramwajowej i metra. W śród celów bezpośrednich Projektu należy wymienić:

 

Cele jakościowe

 

 • Podniesienie komfortu podróżowania poprzez udostepnienie poprawionej oferty połączeń w komunikacji tramwajowej z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury torowej, wprowadzenie priorytetów w ruchu oraz zwiększenie prędkości komunikacyjnej, poprzez wybudowanie nowej trasy tramwajowej.
 • Poprawienie warunków podróżowania osób starszych i niepełnosprawnych oraz umożliwienie im korzystania z transportu zbiorowego, poprzez wybudowanie nowej trasy tramwajowej wraz z peronami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Zwiększenie udziału szynowego transportu publicznego w przewozach pasażerskich na terenie Warszawy.
 • Skrócenie czasu podróży tramwajem z Wilanowa i Stegien do Śródmieścia oraz I linii metra.
 • Skomunikowanie Ochoty z dworcem Warszawa Zachodnia.
 • Zwiększenie podaży miejsc w tramwajach poprzez zakup nowych pojazdów.
 • Zwiększenie pojemności części kursów z uwagi na zwiększoną pojemność jednostkową (zakupione tramwaje będą posiadały większą pojemność niż istniejące).
 • Poprawienie stopnia zintegrowania różnych form transportu zbiorowego poprzez ułatwienie dokonywania przesiadek w ważnych węzłach przesiadkowych.
 • Ułatwienie podróżowania osobom spoza Warszawy (dzięki możliwości przesiadania się na tramwaj) poprzez wybudowanie nowej trasy tramwajowej oraz poprawę punktualności i niezawodności komunikacji tramwajowej.

 

Dodatkowo jednym z celów ilościowych przedmiotowego projektu jest powiększenie obszaru miasta bezpośrednio obsługiwanego komunikacją tramwajową, poprzez wybudowanie trzech odcinków nowej trasy tramwajowej o łącznej długości ok. 11,90 km trasy.

 

Projekt przyczyni się do:

 • Rozwoju i większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców Warszawy.
 • Ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście.
 • Redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

 

 

Wartość projektu: 1 218 262 100,49 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 518 272 468,60 PLN

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl