Opis Kontraktu

Zajezdnia Annopol będzie pierwszą zajezdnią tramwajową zbudowaną od 1963r., kiedy to otwarto zajezdnię „Żoliborz” na warszawskich Bielanach. Będzie to piąta zajezdnia w stolicy. Nowoczesny obiekt przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz pozwoli na lepsze skomunikowanie prawobrzeżnego obszaru Warszawy z pozostałą częścią miasta. Inwestycja jest konieczna ze względu na rozbudowę warszawskiej sieci tramwajowej. „Budowa Zajezdni Annopol” wraz z systemem zarządzania zajezdnią oraz zakupem gruntów jest częścią Projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.  

Projekt obejmuje również następujące zadania:

 1. Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. na odcinku od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego wraz z systemem sterowania ruchem.
 2. Budowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Rakowieckiej – Puławskiej – Goworka – Spacerowej – Belwederskiej – Sobieskiego – al. Rzeczpospolitej (wraz z odcinkami w ciągu ulic Gagarina oraz św. Bonifacego z budową terminali czołowych oraz z systemem sterowania ruchem).
 3. Zakup 50 szt. dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych.
 4. Dostawa Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego wraz z obsługą infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obsługą bieżącą.

Obszar planowanej inwestycji znajduje się w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Budowa będzie realizowana na gruntach Skarbu Państwa i Miasta Stołecznego Warszawy, oraz na gruntach przewidzianych do przejęcia przez Miasto Stołeczne Warszawa:

 • teren objęty wnioskiem o pozwolenia na budowę: teren zajezdni tramwajowej, drogi pożarowej wraz ze zjazdem z drogi publicznej;
 • działki objęte procedurą ZRID obejmują drogę dojazdową, ul. Inowłodzka i skrzyżowanie ul. Annopol z ul. Inowłodzką).

Zajezdnia Annopol zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów i będzie przystosowana do obsługi wszystkich typów taboru eksploatowanych przez Tramwaje Warszawskie. Hala postojowa umożliwi garażowanie 152 wagonów tramwajowych o dł. prawie 33 m każdy. W ramach inwestycji powstanie 55 torów o łącznej długości 14,25 kmtp, po których będą poruszać się serwisowane tramwaje.

Zajezdnia składa się z zespołu obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego i administracyjnego, stanowisk specjalistycznych pozwalających utrzymać tabor tramwajowy w stanie pełnej sprawności takich jak: stanowisko do pomiaru płaskich miejsc, pomiaru nacisku kół, pomiaru obrzeży kół i geometrii wózków, lakiernia, myjnie całopojazdowe czy tokarka podtorowa oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: sieć trakcyjna, torowiska, stanowiska pomiarowe, drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca parkingowe, dojazdy pożarowe, place składowania, place manewrowe, zbiorniki podziemne, kanał podziemny, agregat prądotwórczy, zbiorniki wody szarej, oświetlenie zewnętrzne, obiekty małej architektury – wiaty, zadaszenia i stojaki dla rowerów, ławki, kosze na odpadki, szlabany, ogrodzenie przy portierni, stanowiska do ładowania baterii samochodów elektrycznych.

plan_zajezdni

Orientacyjny plan rozmieszczenia obiektów budowlanych Zajezdni

 

 • Budynek nr 1 – Budynek składający się z trzech części:

Hala remontowa - w tej części zlokalizowanych będzie 7 torów na których przewidziano 11 stanowisk obsługowych dla tramwajów

o długości do 33 m. Hala będzie wyposażona w kanały rewizyjne, pomosty obsługowe, sieć sztywną składaną, tokarkę podtorową, suwnice, podnośniki do tramwajów, myjnię wózków, obrotnice i magazyn wózków. Dzięki takiemu wyposażeniu w hali prowadzone będą naprawy tramwajów, wymiany podzespołów, obsługa wózków wagonowych oraz reprofilacja kół przy pomocy tokarki podtorowej.

Warsztaty – w tej części znajdować będą się warsztaty i magazyny, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. W pomieszczeniach warsztatowych będą wykonywane przeglądy i naprawy elementów zdemontowanych z tramwajów, przewidziano również warsztaty utrzymania infrastruktury zajezdni. Wśród pomieszczeń warsztatowych znajdować się będzie lakiernia przeznaczona do malowania małych elementów naprawianych po zdarzeniach drogowych.

W pomieszczeniach magazynowych będą przechowywane narzędzia, części zamienne i materiały eksploatacyjne do tramwajów oraz elementy po wykonanych naprawachw warsztatach. Na piętrze oraz na parterze znajdą się pomieszczenia biurowe dla pracowników nadzorujących prace przy obsłudze tramwajów. Na parterze zlokalizowane będą również szatnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne i bufet. W budynku tym zlokalizowane będą również pomieszczenia techniczne takie jak serwerownia czy kotłownia.

Hala Obsług Technicznych - w tej części zlokalizowanych będzie 9 torów na których przewidziano 18 stanowisk obsługowych dla tramwajów o długości do 33 m. Wszystkie tory będą wyposażone w kanały rewizyjne oraz pomosty ułatwiające obsługę tramwajów. Sieć trakcyjna w hali 1C będzie sztywna, a na części torów odsuwana w celu ułatwienia demontażu części z dachu tramwaju przy pomocy suwnicy. Stanowiska obsługowe będą wyposażone w system dystrybucji piasku i płynu do spryskiwaczy oraz odkurzacz centralny. Dodatkowo w hali będzie stanowisko do pomiaru wózków oraz stanowisko do wymiany oleju w przekładniach.

Dzięki takiemu wyposażeniu w hali tej będą wykonywane Obsługi Codzienne po zakończeniu realizacji zadań przewozowych na mieście oraz obsługi techniczne (przeglądy) i naprawy sporadyczne po awarii tramwaju.

 • Budynek nr 2 – Budynek Administracyjny, w którym na parterze i na piętrze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia dla motorniczych, biurowe, socjalne i sanitarne. W budynku tym motorniczowie będą rozpoczynać swoją pracę i pobierać dokumenty oraz kluczyki do tramwajów. Na parterze poza Dyspozytorem ruchu obsługującym motorniczych będzie również pracował Dyspozytor Systemu Zarządzania Zajezdnią (SZZ) nadzorujący ruch na zajezdni i punktualny wyjazd tramwajów do obsługi zadań przewozowych. W piwnicy będą pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz archiwa zakładowe. Budynek będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i będzie wyposażony w windę.
 • Budynek nr 3 – Hala postojowa dla tramwajów, która stanowi miejsce postoju dla maksymalnie 152 składów tramwajowych przy ich maksymalnej długości 33 m. Postój tramwajów będzie odbywać się na 19 torach - po 8 składów na każdym. Dla każdego toru przewidziano osobną bramę zarówno wjazdową jak i wyjazdową. Tramwaje wjeżdżają od strony północnej natomiast wyjeżdżają po stronie południowej, odpowiednim ustawieniem tramwajów na miejscach postojowych będzie zarządzał SZZ.
 • Budynek nr 4 – Budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego – z budynku tego będzie realizowane zasilanie sieci trakcyjnej na zajezdni oraz drodze dojazdowej. W budynku będą również pomieszczenia dla obsługi pogotowia energetycznego oraz garaż dwustanowiskowy dla samochodów pogotowia energetycznego. Przy budynku uwzględniono plac manewrowy ułatwiający dostęp do zasilaczy trakcyjnych.
 • Budynek nr 5 – Budynek pogotowia sieciowego i torów – w budynku tym wydzielono pomieszczenia dla pogotowia torów i sieci trakcyjnej w tym pomieszczenia warsztatowe, biurowe, socjalne, techniczne i magazynowe. Pomieszczenia są rozmieszczone na dwóch kondygnacjach i uwzględniają podział na część torową i sieciową. Przy budynku uwzględniono plac magazynowy o powierzchni ok. 300 mdla osprzętu torowego z dojazdem oraz placem manewrowym
 • Budynek nr 6 – Wiata garażowa w której zlokalizowano garaż z sześcioma miejscami postojowymi dla ciężkich pojazdów technicznych: wozu dźwigowego, dwóch wozów wieżowych, dwóch pojazdów do montażu pługu i jednego pojazdu typu wozu wieżowego.
 • Budynki nr 7a – Portiernia, w której zlokalizowano pomieszczenia recepcji, ochrony, pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników ochrony.
 • Budynek nr 7b Budka wartownicza, zlokalizowana jest przy wjeździe na teren zajezdni w miejscu kontroli wyjazdu i zjazdu tramwajów przez pracowników ochrony. Przeszklenie budki z trzech stron zapewnia lepszą widoczność wjazdu.
 • Budynek nr 7c – Budka wartownicza, zlokalizowana przy przeciwległym północno – wschodnim narożniku zajezdni.
 • Budynek nr 8 – Budynek garażowy z zapleczem w którym znajdują się garaże, pomieszczenia dla kierowcy pogotowia dźwigowego i brygady ekspediującej tramwaje oraz wiaty na odpady i złom. W garażu są dwa stanowiska, na których może stacjonować żuraw tramwajowego pogotowia ciężkiego.
 • Budynek nr 9 – Budynek lakierni – budynek posiada 3 tory i podzielony jest na dwie części – lakiernię i garaż dla tramwajów powypadkowych. Hala lakierni posiadająca jeden tor wyposażona będzie w dwie niezależne kabiny przygotowawczą i lakierniczo-suszarniczą. Do hali lakierni przynależą pomieszczenia magazynu farb i lakierów, pomieszczenia socjalne dla pracowników i techniczne. Pozostała część budynku wyposażona w 2 tory przeznaczona jest na postój 2 tramwajów powypadkowych i oczekujących na komisję powypadkową oraz tramwaje techniczne.
 • Budynek nr 10 - Budynek składający się z dwóch części tj.:

Budynek nr 10a Tor prób - jest zadaszonym odcinkiem torowiska umożliwiającym rozpędzenie i zatrzymanie tramwaju z prędkości do 30 km/h w celu wykonania prób ruchowych i badań technicznych.

Budynek 10b - jest to budynek z dwoma stanowiskami, pierwsze od strony południowej będzie wyposażone w myjnię portalową całopojazdową służącą do gruntownego mycia tramwaju z zewnątrz, drugie to stanowisko do gruntownego czyszczenia wnętrza tramwajów. Myjnia będzie pracować w oparciu o zamknięty obieg wody z separacją zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia.

Używane środki chemiczne podlegać będą biodegradacji.

 • Budynek nr 11a i 11b – w budynku tym na dwóch sąsiednich torach będą myjnie przejazdowe, w których tramwaje zjeżdżające do zajezdni będą myte z zewnątrz. Mycie z zewnątrz będzie wykonywane w czasie przejazdu tramwaju za pomocą szczotkowej myjni automatycznej. Myjnie te podobnie jak myjnia całopojazdowa będą pracować w oparciu o zamknięty obieg wody z separacją zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia. Używane środki chemiczne podlegać będą biodegradacji.
 • Budynek nr 12 – Trafostacja – z budynku tego będzie zasilana cała zajezdnia, dlatego w budynku będą znajdowały się pomieszczenia z komorami transformatorowymi, rozdzielnia NN i rozdzielnia SN. Dodatkowo w budynku przewidziano pomieszczenie na gromadzenie odpadów.
 • Budynek nr 13 i 14 Magazyn gazów i wiata śmietnikowa - w obiekcie tym będą wydzielone pomieszczenia do magazynowania gazów technicznych oraz pomieszczenie na odpady podlegające segregacji.
 • Obiekt nr 15 Silos na piasek – jest to element systemu dystrybucji piasku. Silos o pojemności około 30 m3 będzie napełniany piaskiem przywiezionym w cysternie.
 • Obiekt nr 16 Zbiornik retencyjny - to magazyn ścieków z torowisk, dróg i terenów zielonych zlokalizowanych na terenie zajezdni.
 • Obiekt nr 17, nr 18, nr 19 Zbiorniki wody szarej, w których zbierana będzie woda deszczowa z dachów budynków i po wstępnym oczyszczeniu, zasilać toalety w budynkach oraz system nawadniania terenów zielonych.
 • Obiekt nr 20 Zbiornik p.poż. zapewnia możliwość pobierania wody z głębokości nie większej niż 6 m i jest wyposażone w stanowiska czerpania wody wraz z dojazdem. Zbiornik napełniany z wodociągu w czasie do 48 godzin.
 • Obiekt nr 21 Kontener ze sprężarką systemu tankowania piaskiem – obiekt może nie zostać postawiony w przypadku umieszczenia sprężarki systemu tankowania piaskiem w budynku nr 1.

 

W ramach inwestycji przewidziano również:

 • budowę drogi dojazdowej wraz z węzłem rozjazdowym na skrzyżowaniu ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej (włączenie w istniejącą infrastrukturę), trasą tramwajową od ul. Annopol wzdłuż ul. Inowłodzkiej, a także przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
 • budowę dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od północno-wschodniej strony – drogi pożarowej łączącej teren zajezdni z ul. Pawła Włodkowica.

 

Przebudowa układu drogowego będzie polegać na:

 • Wprowadzeniu lewoskrętów na ulicy Annopol na wysokości ulicy Inowłodzkiej.
 • Pojawi się sygnalizacja świetlna do sterowania ruchem jak również przejście dla pieszych przez południowy wlot na skrzyżowanie.
 • Wybudowany zostanie trzeci tor dla skrętu w ulicę Inowłodzką. 
 • Wyjazd z zajezdni dla tramwajów będzie możliwy zarówno od centrum, jak i Żerania Wschodniego.
 • Wykonane zostaną perony tramwajowe w ul. Inowłodzkiej, oraz zjazd na pętlę tramwajową Annopol z kierunku północnego.

 

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji zajezdni  117 648 m2
Powierzchnia zabudowy  37 032 m2
Powierzchnia utwardzona  56 611 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 24 005 m2
Współczynnik intensywności zabudowy 0,3228
Procent terenu biologicznie czynnego 20,4%
Suma powierzchnia użytkowych ok. 37 984,58 m2
Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl