Postęp prac - grudzień 2023 r.

Koniec grudnia i jednocześnie zamknięcie roku 2023 wyraźnie pokazuje przyspieszenie tempa prac, obejmującego zarówno prace konstrukcyjne, jak i te związane z infrastrukturą torowo-drogową, a także wykończeniowych budynków. Poniżej przedstawiamy postęp prac, powoli zbliżając się do finalizacji budynków.

 

W pasie drogowym objętym decyzją ZRID kontynuowane są roboty związane z przebudową układu torowego i układu drogowego w tym wypełnienia betonowe szyn i torowisk w dalszych zakresach. Równocześnie trwa montaż sieci trakcyjnej.

 

231227_droga_dojazdowa_torowisko.jpg
Droga dojazdowa (montaż sieci trakcyjnej)
231227_droga_dojazdowa_siec_trakcyjna_2.jpg
Droga dojazdowa (montaż sieci trakcyjnej)

 

Na terenie zajezdni wykonywane są układy torowo-drogowe m.in.: wykonywanie płyt betonowych pod torowiska, korytowania i stabilizacje. Montowane są wypełnienia ekranów akustycznych oraz stawiane są pierwsze stanowiska urządzeń technologicznych przy torowiskach tj: stanowisko do pomiaru pantografów

231227_teren_zajezdni_montaz_stanowiska_do_pomairow_pantografow.jpg
Stanowisko do pomiaru pantografów
231227_teren_zajezdni_plyta_betonowa_pod_torowisko.jpg
Płyta betonowa pod torowisko przy Bud. Nr 4

 

W ramach Budynku nr 1a (Hala remontowa) montowane są urządzenia technologiczne m.in.: obrotnice, myjnia wózków. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje montaż tras kablowych oraz instalacji odwodnienia dachu. W części warsztatowo-magazynowej (Bud. nr 1b) trwa montaż stelaży ścian szczytowych pomieszczeń oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych/teletechnicznych. Jednocześnie kontynuowane są prace przy izolacji dachu. W części obsług technicznych (Bud. nr 1c) montowane są torowiska na konstrukcjach wsporczych. Równocześnie trwa montaż tras kablowych w hali oraz instalacji odwodnienia dachu.

231227_bud_1a_montaz_obrotnic_i_myjni_wozkow.jpg
Bud. nr 1a (montaż myjni wózków i obrotnic)
231227_bud_1b_front_budynku.jpg
 Bud. nr 1b (montaż elewacji)

 

231227_bud_1c_montaz_tras_kablowych.jpg
Bud. nr 1c (montaż konstrukcji wsporczych pod układ torowy oraz montaż tras kablowych)

 

W ramach Budynku nr 2 (Budynek administracyjny) trwa montaż płyt GRC po stronie wschodniej elewacji. Jednocześnie kontynuowane są roboty związane z wykonaniem instalacji natynkowych oraz montaż instalacji w przestrzeni sufitowej na piętrze i na poziomie „-1”.

231227_bud_2_montaz_instalacji.jpg
Bud. nr 2 (montaż płyt GRC)
231227_bud_2_konstrukcja_pod_elewacje.jpg
Bud. nr 2 (instalacje w przestrzeni sufitowej i natynkowe)

 

W ramach Budynku nr 3 (Hala postojowa) na kolejnych obszarach hali trwa montaż chodnika w międzytorzu. Jednocześnie Wykonawca wykonuje trasy kablowe wraz z wykonywaniem instalacji.

231227_bud_3_chodniki.jpg
Bud. nr 3 (wykonywanie konstrukcji chodnika)
231227_bud_3_wykonywanie_tras_kablowych.jpg
Bud. nr 3 (montaż izolacji dachu i pasm świetlnych)

 

W ramach Budynku nr 4 (Budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego) trwa montaż termoizolacji oraz podkonstrukcji pod elewację budynku. Jednocześnie Wykonawca jest w trakcie wykonywania tras kablowych na poziomie „-1”.

231227_bud_4_montaz_tras_kablowych.jpg
Bud. nr 4 (trasy kablowe w piwnicy)
231227_bud_4_podkonstrukcja_pod_elewacje.jpg
Bud. nr 4 (montaż podkonstrukcji pod elewacje)

 

W ramach Budynku nr 5 (Budynek pogotowia sieciowego i torów) kontynuowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku pomieszczeń m.in. płytki ścienne i płytki podłogowe.

231227_bud_5_montaz_plytek_podlogowych.jpg
Bud. nr 5 (montaż płytek podłogowych)
231227_bud_5_montaz_plytek_sciennych.jpg
Bud. nr 5 (montaż płytek ściennych)

 

W ramach Budynku nr 6 (Wiata garażowa) wykonywana jest podkonstrukcja pod elewację wraz z jej wypełnieniem.

231227_bud_6_podkonstrukcja_pod_elewacje.jpg
Bud. nr 6 (roboty przy konstrukcji elewacji)

 

 

W ramach Budynku nr 7a (portiernia) zamontowano możliwe fasady elewacyjne wraz z przeszkleniem. Dla budynku 7b (budka wartownicza) wykonano płytę fundamentową.

231227_bud_7a_fasada_szklana.jpg
Bud. nr 7a (montaż fasad elewacyjnych)
231227_bud_7b_fundamenty.jpg
Bud. nr 7b (płyta fundamentowa)

 

W ramach Budynku nr 9 (Budynek lakierni, garażu pługów i wagonów powypadkowych) trwa montaż konstrukcji lakierni oraz jednocześnie rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych pod dachem.

231227_bud_9_konstrukcja_lakierni.jpg
Bud. nr 9 (montaż konstrukcji lakierni)
231227_bud_9_wykonywanie_instalacji.jpg
Bud. nr 9 (montaż instalacji sanitarnych)

 

W ramach Budynku nr 10.11 (Budynek czyszczenia i mycia) trwają prace przy montażu termoizolacji budynku oraz schodów stalowych na piętro. Jednocześnie trwają prace ziemne przy torze prób.

231227_bud_10_11_montaz_stalowych_schodow.jpg
Bud. nr 10b (montaż schodów stalowych)
231227_bud_10_11_montaz_konstrukcji_pod_elewacje.jpg

Bud. nr 10b (montaż termoizolacji i podkonstrukcji)

 

W ramach Budynku nr 12 (Trafostacja) kontynuowane są prace związane z realizacją termoizolacji wraz z podkonstrukcją pod elewację. W środku budynku trwają roboty wykończeniowe

231227_bud_12_termoizolacja_pod_elewacje.jpg
Bud. nr 12 (montaż termoizolacji ścian)
231227_bud_12_termoizolacja_pod_elewacje_2.jpg
Bud. nr 12 (montaż termoizolacji ścian)

    

W ramach Obiektu nr 16 (Zbiornik retencyjny) zbiorniki są wykańczane i zasypywane.

231227_bud_16_zbiorniki.jpg
Obiekt nr 16 (montaż zbiornika)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl