Postęp prac - listopad 2023 r.

Wraz z listopadem przyszły pierwsze mrozy i śnieg, co utrudnia Generalnemu Wykonawcy prowadzenie robót ziemnych, niemniej w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z infrastrukturą torowo-drogową zarówno na drodze dojazdowej jak i samym terenie zajezdni. Prowadzone są również prace wykończeniowe na poszczególnych budynkach zajezdni.

 

 

W pasie drogowym objętym decyzją ZRID trwa przebudowa układu torowego i układu drogowego. W zakresie torowym wykonywane są wypełnienia betonowe szyn i torowisk. Równocześnie Wykonawca kontynuuje montaż konstrukcji podwieszanej pod sieci trakcyjne oraz rozpoczął wykonywanie konstrukcji pod zielone torowisko.

231128_droga_dojazdowa_montaz_konstrukcji_pod_zielone_torowisko.jpg
Droga dojazdowa (wykonywanie konstrukcji zielonego torowiska)
231128_droga_dojazdowa_montaz_podciagow_sieci_trakcyjnych.jpg
Droga dojazdowa (montaż podciągów sieci trakcyjnej)

 

W ramach Budynku nr 1a (Hala remontowa) montowane są bramy tramwajowe. Jednocześnie Wykonawca jest w trakcie montażu podkonstrukcji pod szyny w kanałach technologicznych. W części warsztatowo-magazynowej (Bud. nr 1b) kontynuowany jest montaż świetlików i ich szklenia oraz montowane są stelaże ścian szczytowych pomieszczeń. Równocześnie trwają roboty przy instalacjach natynkowych. W części obsług technicznych (Bud. nr 1c) trwają prace związane z montażem konstrukcji wsporczej pod układ torowy oraz trwa montaż konstrukcji świetlików. Jednocześnie rozpoczęto montaż tras kablowych w hali.

231128_bud_1a_montaz_bram_tramwajowych.jpg
Bud. nr 1a (montaż bram tramwajowych)
231128_bud_1b_montaz_instalacji_natynkowych_2.jpg
Bud. nr 1b (wykonywanie instalacji natynkowych)
231128_bud_1c_montaz_tras_kablowych.jpg
Bud. nr 1c (montaż tras kablowych)

 

W ramach Budynku nr 2 (Budynek administracyjny) trwa montaż podkonstrukcji elewacji wraz z termoizolacją. Trwają roboty związane z wykonaniem instalacji natynkowych oraz instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym..

231128_bud_2_montaz_termoizolacji.jpg
Bud. nr 2 (podkonstrukcja pod elewację)
231128_bud_2_montaz_instalacji_sufitowych.jpg
Bud. nr 2 (instalacje natynkowe oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym)

 

W ramach Budynku nr 3 (Hala postojowa) kontynuowany jest montaż chodnika w międzytorzu. Zamontowano żaluzje oddymiające w hali oraz kontynuowane są roboty przy ścianie pożarowej.

231128_bud_3_ukladanie_chodnika_w_miedzytorzu.jpg
Bud. nr 3 (układanie kostki brukowej pod chodnik)
231128_bud_3_zaluzje_oddymiajace.jpg
Bud. nr 3 (zamontowane żaluzje oddymiające)

 

W ramach Budynku nr 4 (Budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego) kontynuowany jest montaż termoizolacji oraz podkonstrukcji pod elewację budynku.

231128_bud_4_montaz_termoizolacji.jpg
Bud. nr 4 (wykonanie termoizolacji)
231128_bud_4_montaz_termoizolacji_2.jpg
Bud. nr 4 (montaż podkonstrukcji pod elewacje)

 

W ramach Budynku nr 5 (Budynek pogotowia sieciowego i torów) Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót wykończeniowych wewnątrz budynku m.in. instalacje sufitowe na piętrze oraz trwają prace montażowe płyt GK w pomieszczeniach.

231128_bud_5_montaz_instalacji_na_pietrze.jpg
Bud. nr 5 (montaż instalacji sufitowych)
231128_bud_5_montaz_plyt_gk.jpg
Bud. nr 5 (montaż płyt GK)

 

W ramach Budynku nr 6 (Wiata garażowa) wykonywana jest podkonstrukcja pod elewacje oraz trwa montaż izolacji dachu.

231128_bud_6_montaz_izolacji_dachu.jpg
Bud. nr 6 (roboty przy izolacji dachu)

 

 

W ramach Budynku nr 7a (portiernia) montowana jest konstrukcja stalowa dachu oraz montowane są fasady elewacyjne wraz z przeszkleniem.

231128_bud_7a_montaz_paneli_fasadowych.jpg
Bud. nr 7a (montaż fasad elewacyjnych
231128_bud_7a_montaz_paneli_fasadowych_2.jpg
Bud. nr 7a (montaż fasad elewacyjnych)

 

W ramach Budynku nr 8 (Budynek garażowy) kontynuowany jest montaż wełny termoizolacyjnej oraz podkonstrukcji pod elewację ścian.

231128_bud_8_konstrukcja_budynku.jpg
Bud. nr 8 (konstrukcja budynku)

 

W ramach Budynku nr 9 (Budynek lakierni, garażu pługów i wagonów powypadkowych) Wykonawca wykonuje  posadzki. Kontynuowany jest również montaż termoizolacji oraz montaż podkonstrukcji pod elewację z płyt GRC.

231128_bud_9_wykonywanie_podlewki_posadzki.jpg
Bud. nr 9 (wykonanie posadzki)
231128_bud_9_montaz_podkonstrukcji_pod_elewacje.jpg
Bud. nr 9 (montaż podkonstrukcji pod elewacje)

 

W ramach Budynku nr 10.11 (Budynek czyszczenia i mycia) kontynuowane są roboty związane z wykonaniem płytek ściennych w budynku myjni oraz trwają prace przy montażu termoizolacji.

231128_bud_10_11_montaz_plytek_sciennych.jpg
Bud. nr 11b (montaż płytek ściennych)
231128_bud_10_11_montaz_termoizolacji.jpg
Bud. nr 10b (montaż termoizolacji)

 

W ramach Budynku nr 12 (Trafostacja) rozpoczęto wykonywanie termoizolacji razem z podkonstrukcją pod elewacje.

231128_bud_12_montaz_termoizolacji.jpg
Bud. nr 12 (montaż termoizolacji)

 

W ramach Budynku nr 13.14 (Magazyn gazów oraz wiata śmietnikowa) zakończono montaż konstrukcji stalowej.

231128_bud_13_14_konstrukcja_stalowa_budynku.jpg
Bud. nr 13.14 (Konstrukcja stalowa)

 

W ramach Obiektu nr 16 (Zbiornik retencyjny) rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej pod następne zbiorniki. Jednocześnie montowane są dwa kolejne zbiorniki na wykonanych płytach fundamentowych.

231128_bud_16_montaz_zbiornika.jpg
Obiekt nr 16 (montaż zbiornika)
231128_bud_16_montaz_zbiornika_gk_2.jpg
Obiekt nr 16 (montaż zbiornika)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl