Postęp prac - luty 2024 r.

Nie zwalniamy tempa, roboty na zajezdni idą pełną parą. Większość torów jest już zamontowana a w budynkach trwają prace wykończeniowe i instalacyjne.

 

W pasie drogowym objętym decyzją ZRID trwa zagęszczanie podbudowy kruszywem. Jednocześnie Wykonawca wykonał na jednym z odcinków warstwę z betonu asfaltowego oraz wykonywane są konstrukcje chodników wraz z układaniem płyt chodnikowych.

240220_droga_dojazdowa_ukladanie_wartwsy_betonu_asfaltowego.jpg
Wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego
240220_droga_dojazdowa_ukladanie_plyt_chodnikowych.jpg
Układanie płyt chodnikowych

 

Na terenie zajezdni wykonywane są układy torowo-drogowe m.in.: profilowanie, korytowanie przyszłych torowisk wykonywanie płyt betonowych, układanie instalacji teletechnicznych, zabudowy torowisk. Jednocześnie układana jest kostka brukowa na placu przed budynkiem pogotowia sieci trakcyjnej (budynek nr 5).

240220_teren_zajezdni_ukladanie_kostki_na_placu_przed_bud_5.jpg
Układanie kostki na placu przed Bud. nr 5
240220_teren_zajezdni_stabilizacja_podloza.jpg
Wykonywanie stabilizacji podłoża

 

W ramach Budynku nr 1a (Hala remontowa) Wykonawca montuje konstrukcje regału wózków oraz montuje oświetlenie hali. W części warsztatowo-magazynowej (Bud. nr 1b) trwa montaż ścian szczytowych GK oraz tras kablowych i instalacji sanitarnej. Jednocześnie wykonywana jest instalacja wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach. W części obsług technicznych (Bud. nr 1c) są obecnie montowane instalacje oraz montowana jest konstrukcja stalowa pomostów. W części podziemnej kanałów przeglądowych montowane są instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń i oświetlenia.

240220_bud_1a_montaz_pomostow.jpg
Bud. nr 1a (montaż konstrukcji regału wózków)
240220_bud_1b_montaz_instalacji_i_koryt.jpg

Bud. nr 1b (montaż instalacji natynkowych/sufitowych)

 

240220_bud_1c_montaz_pomostow.jpg
Bud. nr 1c (montaż konstrukcji pomostów)

 

W ramach Budynku nr 2 (Budynek administracyjny) trwa układanie płytek podłogowych na parterze. Jednocześnie Wykonawca montuje ściany działowe szklane oraz montuje urządzenia klimatyzacji i wentylacji na dachu budynku.

240220_bud_2_montaz_oddzielenia_pomieszczenia.jpg
Bud. nr 2 (montaż ściany działowej)
240220_bud_2_montaz_plytek_podlogowych.jpg
Bud. nr 2 (układanie płytek podłogowych)

 

W ramach Budynku nr 3 (Hala postojowa) kontynuowany jest montaż chodników w międzytorzu. Wykonawca kontynuuje prace związane z montażem tras kablowych oraz sieci trakcyjnej tj: montaż izolatorów przy bramach wjazdowych oraz przewodów trakcyjnych. Wykonywane są także prace w zakresie instalacji sanitarnych.

240220_bud_3_ukladanie_chodnika.jpg
Bud. nr 3 (montaż tras kablowych i sieci trakcyjnej)
240220_bud_3_montaz_blach.jpg
Bud. nr 3 (montaż blachy dla kurtyny dymowej)

 

W ramach Budynku nr 4 (Budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego) montowane są balustrady na zewnątrz budynku.

240220_bud_4_montaz_balustrad.jpg
Bud. nr 4 (montaż balustrad)

 

W ramach Budynku nr 5 (Budynek pogotowia sieciowego i torów) zostały położone płytki podłogowe na klatce schodowej oraz montowane są drzwi wewnętrzne. Jednocześnie Wykonawca montuje jednostki klimatyzacji oraz konstrukcje wsporcze sufitu podwieszanego.

240220_bud_5_montaz_stolarki_drzwiowej.jpg
Bud. nr 5 (montaż drzwi wewnętrznych)
240220_bud_5_plytki_podlogowe_na_klatce_schodowej.jpg
Bud. nr 5 (położone płytki podło

 

W ramach Budynku nr 7a (portiernia) wykonywane są attyki. Trwają prace przy ustawianiu rusztowania pod szklenie zadaszenia nad brama wjazdową.

240220_bud_7a_montaz_attyk.jpg
Bud. nr 7a (montaż attyk)
240220_bud_7_przygotowanie_pod_montaz_przeszklenia_zadaszenia.jpg
Bud. nr 7 (rusztowanie pod szklenie)

 

W ramach Budynku nr 8 (Budynek garażowy) Wykonawca kontynuuje roboty z wykonaniem podkonstrukcji elewacji. Wewnątrz budynku wykonywane są płytki ścienne.

240220_bud_8_montaz_konstrukcji_elewacji.jpg

Bud. Nr 8 (montaż podkonstrukcji pod elewacje)

 

W ramach Budynku nr 9 (Budynek lakierni, garażu pługów i wagonów powypadkowych) kontynuowane są roboty wykończeniowe przy elewacji budynku. Wykonawca kontynuuje również prace związane z montażem lakierni (m.in. oświetlenie lakierni)  i instalacji sanitarnych (instalacja gazowa).

240220_bud_9_elewacja.jpg
Bud. nr 9 (montaż elewacji)
240220_bud_9_montaz_instalacji_gazowej.jpg
Bud. nr 9 (montaż instalacji gazowej)

 

W ramach Budynku nr 10.11 (Budynek czyszczenia i mycia) prowadzone są roboty przy montażu torowisk wewnątrz budynku i torze prób.

240220_bud_10_11_plytki_scienne.jpg
Bud. Nr 10.11 (Wnętrze hali z płytek ściennych)
240220_bud_10_11_montaz_podkladow.jpg
Bud. Nr 10.11 (montaż torowiska w torze prób)

 

W ramach Budynku nr 12 (Trafostacja) montowane są elewacyjne płyty GRC.

240220_bud_12_montaz_plyt_grc.jpg
Bud. Nr 12 (montaż elewacji z płyt GRC)

 

W ramach Obiektu nr 16 (Zbiornik retencyjny) trwa zasypywanie zbiorników i montaż systemu instalacji zbiorników. Jednocześnie trwają prace przy stabilizacji podłoża pod przyszły parking.

240220_bud_16_odwadnianie_gruntu.jpg
Obiekt nr 16 (zasypywanie zbiorników)
240220_bud_16_wykonywanie_stabilizacji_podloza_pod_parking.jpg
Obiekt nr 16 (stabilizacja podłoża)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl