Technologia BIM

Budowa zajezdni będzie realizowana z wykorzystaniem metodologii BIM– Building Information Modeling, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza modelowanie informacji o budynku. W tym przypadku będzie to jednak kilka budynków lub mówiąc precyzyjniej obiektów o różnym stopniu skomplikowania i różnych funkcjach i będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce prowadzona z wykorzystaniem BIM-u. Warunkiem dobrego wykorzystania BIM-u w procesie realizacji jest dobre określenie wymagań zamawiającego i postawienie celu jaki chce się osiągnąć, ponieważ od tego zależą cząstkowe efekty. Podjęliśmy takie wyzwanie wspólnie z zewnętrznym  konsultantem (bazującym na wiedzy i doświadczeniu zdobytych przy realizacji projektów w kraju i za granicą) i będziemy dążyć, przy udziale generalnego wykonawcy do wykorzystania możliwości jakie daje ta metodologia.

 

Skorzystanie z BIM przy realizacji skomplikowanego zadania inwestycyjnego jakim jest budowa zajezdni tramwajowej Annopol daje możliwość m.in:

 • lepszego zrozumienia zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia wynikającego
  z samego faktu modelowania inwestycji w wirtualnej rzeczywistości
 • koordynacji międzybranżowej i wykrycia kolizji na podstawie prostego zderzenia modelu wielobranżowego jeszcze na etapie projektowania, co pozwala uniknąć czasochłonnych
  i kosztochłonnych zmian na etapie realizacji robót
 • sprawdzenia przekroju każdego obiektu z pokazaniem kompletnego wyposażenia, co ułatwia sprawdzenie czy pomimo braku kolizji geometrycznej wbudowany obiekt nie będzie sprawiał problemów przy wymianach eksploatacyjnych
 • automatycznej aktualizacji wszystkich elementów modelu w jednym miejscu w przypadku konieczności dokonania zmiany jednego z nich
 • automatycznego zliczenia poszczególnych asortymentów materiałów, aktualizacji zestawień elementów, materiałów, kosztów itp.
 • generowania rysunków 2D bezpośrednio z modelu 3D
 • komunikowania się na poziomie modelu w zakresie uwag do przedstawianych rozwiązań oraz zmian proponowanych do wprowadzenia wraz z podglądem konsekwencji ich wprowadzenia w trybie rzeczywistym. Pozwala to podjąć decyzje o zasadności wprowadzenia rozwiązania lub przygotować się na konsekwencje z nią związane
 • wsparcie procesu budowy poprzez symulowanie w czasie realizacji inwestycji i dobranie odpowiedniej organizacji robót i zasobów do posiadanych frontów robót (zaplanowanie m.in. placów składowych, organizacji prowadzenia dróg wewnętrznych czy pracy żurawi)
 • monitorowanie harmonogramu realizacji inwestycji w stosunku do stanu rzeczywistego
 • przygotowanie obiektów do modelu zarządczego poprzez stopniowe nasycenie informacją

 

Przed rozpoczęciem realizacji robót w terenie zostanie stworzony w 3D wirtualny model zajezdni wraz z drogą dojazdową, który zostanie wzbogacony o informacje dotyczące m.in. materiałów z jakich będą wykonane poszczególne elementy, a następnie w miarę postępu robót będzie wypełniane informacjami z realizacji tj. dane techniczne docelowo zamontowanych maszyn, urządzeń i materiałów tak aby po zakończonej realizacji robót mieć gotową bazę danych do realizacji zarządzania obiektem. Cała dokumentacja budowy zajezdni będzie generowana z przygotowanego modelu jak również cały proces koordynacyjny będzie się odbywał na poziomie modelu.

 

Na etapie przetargu opracowany został dokument, określający wymagania dla BIM postawione przez Zamawiającego (m.in. poziom szczegółowości modelowania poszczególnych grup elementów - LOD, szczegółowość nasycenia informacją – LOI w zależności od fazy realizacji inwestycji), na który musi swoją odpowiedź dać Wykonawca (czyli opracować BEP - BIM Execution Plan) czyli opisać jak zamierza realizować wymagania Zamawiającego. Po przyjęciu BEP ruszamy do działania.

 

Żeby zobrazować złożoność naszej inwestycji pokazujemy jak wygląda model przygotowany w oparciu o projekt budowlany.

 

obraz1.png

Widoku ogólny zajezdni w modelu BIM

 

obraz2.png

Widoku instalacji w jednym głównych budynków w modelu BIM

 

obraz3.png

Podgląd instalacji wentylacji w modelu BIM w jednym głównych budynków,

z pokazaniem specyfikacji odcinka kanału (model z parametrami)

 

obraz4.png

Widok ze środka z modelu BIM w jednym głównych budynków zajezdni

 

Jeżeli jesteś zainteresowany śledzeniem jak powstaje nasza zajezdnia w świecie wirtualnym zapraszamy do odwiedzin tej strony gdzie będziemy starać się przekazywać co pewien czas jak rośnie model.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl