Wizyta członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na budowie zajezdni Annopol

W dniu 11 października 2023 r. mieliśmy przyjemność gościć członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na placu budowy zajezdni tramwajowej R-5 Annopol.  Spotkanie poprowadził Inżynier Kontraktu przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcy. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji inwestycji w sali konferencyjnej Biura nadzoru inwestorskiego. Uczestnicy mogli przekonać się na czym polega innowacyjność zaprojektowanej zajezdni Annopol, m.in. na tle dotąd wybudowanych zajezdni tramwajowych w Polsce, dlaczego zajezdnia będzie „inteligentna” i w jakie proekologiczne rozwiązania obiekt będzie wyposażony. Goście dowiedzieli się również od samego przyszłego Użytkownika Zajezdni o szczegółach planowanego funkcjonowania Zajezdni jak i przebiegu całego procesu w odpowiedniej kolejności, na przykładzie przejazdu tramwaju, Członkowie MOIIB mogli bezpośrednio porozmawiać z Użytkownikiem na interesujące ich tematy. Oprócz tego zwiedzający mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia procesu inwestycyjnego przy wykorzystaniu technologii BIM w tym platformy CDE, czyli cyfrowego narzędzia do zarządzania obiegami dokumentów kontraktowych.  Przy okazji prezentacji wybranych modeli 3D Inżynier podkreślił ich istotną pomocniczą rolę jaką odegrały przy weryfikacji Dokumentacji Projektowej, kiedy to weryfikatorzy z ramienia Inżyniera i Zamawiającego mogli zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do projektantów w formie plików bcf.  

Zwiedzanie placu budowy rozpoczęliśmy od przejścia odcinkiem objętym decyzją ZRID, czyli drogą dojazdową do Zajezdni. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z postępującymi pracami związanymi z budową układu torowego i rozjazdów na wjeździe prowadzącym do Zajezdni. Inspektor nadzoru wskazał różnice pomiędzy zastosowaną bezpodsypkową konstrukcją torowiska a powszechnie stosowaną konstrukcją podsypkową, którą z kolei zastosowano w Hali postojowej (Hala nr 3), czyli następnego punktu na trasie naszej wycieczki. Konstrukcja bezpodsypkowa zapewnia trwałość, dzięki czemu zmniejszamy nakłady na eksploatację. Wyeliminowany zostaje proces okresowych napraw polegających między innymi na podbijaniu. Konstrukcja bezpodsypkowa daje możliwość stosowania większej gamy rozwiązań, to też bardziej skuteczna ochrona przed wibracjami, hałasem, trwalsza zabudowa i łatwość jej kształtowania w szczególności w układach rozjazdów.

z_1_20231011_095647-1.jpg
Droga dojazdowa do zajezdni

 

z_2_231009_zrid-1.jpg
Widok na drogę dojazdową do zajezdni (skrzyżowanie ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej)

 

Hala postojowa (budynek nr 3) oraz pobliski budynek Hali (budynek nr 1) to dwa największe obiekty na terenie zajezdni, do których członkowie MOIIB mieli okazję zajrzeć. Budynek nr 3 o powierzchni zabudowy niemal 2 ha pomieści 152 składy tramwajowe o max. dług. 33 m. Z kolei budynek nr 1 o powierzchni zabudowy niemal 1,3 ha będzie się składał z trzech różnych funkcjonalnie części: Hali remontowej (bud. nr 1a), warsztatów i magazynów (bud. nr 1b) oraz Hali obsług technicznych (bud. nr 1c), co umożliwi wykonywanie zróżnicowanych prac na wielu płaszczyznach. Uczestników interesowały głównie kwestie związane z konstrukcją wykonywanych robót, sposobem wykończenia budynków, rodzajem zastosowanych instalacji, technologią urządzeń w jakie obiekty będą wyposażone, a także organizacją przyszłej pracy na zajezdni. Na wszystkie te zagadnienia mogli uzyskać odpowiedź Użytkownika Zajezdni.

z_3a_20231009-4_h3_h1-1.jpg
Widok na Halę postojową (bud. nr 3) i Budynek Hali (bud. nr 1)

 

z_3b_20231011_101524-1.jpg
Hala postojowa (bud. nr 3) - strona południowa (wyjazd z Hali)

 

z_4_20231011_102045-1.jpg
Hala postojowa (bud. nr 3)

 

z_5_231009_bud_3-1.jpg
Widok na Halę postojową (bud. nr 3) – południowa strona (wyjazd z Hali)

 

W Hali obsług technicznych (bud. nr 1c) uczestnicy mieli niepowtarzalną możliwość zobaczyć jak narzędzia BIM są wykorzystywane podczas inspekcji terenu budowy. Przy użyciu tabletu wyposażonego w oprogramowanie Dalux zademonstrowano możliwość przeglądu modeli 3D oraz rysunków z poziomu tabletu i telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym na budowie.

 

z_6_20231011_103107-1.jpg

Hala obsługi technicznej (bud. nr 1c)

 

z_7_20231011_103128-1.jpg
Hala obsługi technicznej (bud. nr 1c)

 

z_8_20231011_105100-1.jpg
Hala obsługi technicznej (bud. nr 1c)

 

z_9_20231011_104715-1.jpg
Hala obsługi technicznej (bud. nr 1c)

 

z_10_20231011_104027-1.jpg

 

z_11_20231011_103130-1.jpg

z_12_20231011_104430-1.jpg

z_13_20231011_104109-1.jpg

 

W części warsztatowo-magazynowej (bud. nr 1b), w miejscu przyszłej kotłowni, zaprezentowaliśmy jak wygląda proces zgłaszania usterek przez zespół Inżyniera i Zamawiającego z użyciem oprogramowania TP Quality oraz rejestrowania postępu prac na budowie w formie zdjęć 360 a także formie uproszczonej chmury punktów z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

z_14_20231011_105911-1.jpg
Warsztaty i magazyny (bud. nr 1b – pomieszczenie kotłowni)

                                                                                        

Ostatnimi obiektami, które uczestnicy oglądali był zbiornik retencyjny (obiekt nr 16) zlokalizowany pod parkingiem na pojazdy, który ma za zadanie magazynować wodę opadową z torowisk, dróg i terenów zielonych z terenu zajezdni oraz myjnie przejazdowe (obiekt nr 11b), które pracować będą w oparciu o zamknięty obieg wody z separacją zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia. Z kolei używane środki chemiczne będą podlegać biodegradacji. 

z_15_20231011_111219-1.jpg
Zbiornik retencyjny (obiekt nr 16)

 

z_16_20231017_095343-1.jpg
Widok na zbiornik retencyjny (obiekt nr 16)

 

z_17_20231011_111618-1.jpg
Wyjazd z Bud. czyszczenia i mycia (bud. nr 10.11) do Hali obsługi technicznej (bud. nr 1c)

 

z_18_20231011_112356-1.jpg
Myjnia przejazdowa (obiekt nr 11b)

 

z_19_20231011_112606-1.jpg
Budynek czyszczenia i mycia (bud. nr 10.11)

 

z_20_20231011_112541-1.jpg
Budynek czyszczenia i mycia (bud. nr 10.11)

 

z_21_231009_bud_10_11-1.jpg
Widok na Budynek czyszczenia i mycia (bud. nr 10.11) od strony południowej

 

z_22_231009_widok_od_strony_pld_wizyta-1.jpg
Widok na zajezdnię od strony południowej

 

Budowa Zajezdni Annopol to niespełna 12-hektarowa inwestycja. Delegaci MOIIB byli pod wrażeniem nie tylko powstających obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, ale też merytorycznego przygotowania przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.

 

Dziękujemy za wykazane zaangażowanie i zainteresowanie tematem.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl