Rozpoczęto prace budowlane!

Zajezdnia w bardzo dużym stopniu będzie zasilana z przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii, dzięki którym zmniejszy się wielkość emisji gazu do powietrza. Zadbano o zagospodarowanie wód opadowych, projekt przewidział instalacje zbierające wody opadowe z dachów z systemami uzdatniania. Zgromadzona w zbiornikach podziemnych woda będzie wykorzystywana do podlewania zieleni. Ekrany akustyczne porośnięte roślinami ogrodzą teren i zaabsorbują część wytwarzanego przez zajezdnię hałasu.

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej, realizacji prac budowlanych i opracowaniu dokumentacji powykonawczej w projekcie zajezdni została wykorzystana metodyka BIM (z angielskiego Building Information Modeling). Zyskuje ona duże uznanie, a polega na tworzeniu cyfrowego modelu 3d obiektów z danymi technicznymi, co na etapie realizacji prac budowlanych, czy eksploatacji obiektu ułatwia zarządzanie nimi (więcej informacji o BIM znajdziecie na naszej stronie w zakładce OPIS INWESTYCJI → Technologia BIM ).

 

Wykorzystanie technologii BIM przy budowie Zajezdni tramwajowej Annopol zapewnia szereg korzyści:

 

  • efektywniejsza praca projektanta dzięki generowaniu rysunków technicznych 2D bezpośrednio z modelu 3D, czy ich edycji w jednym miejscu modelu w przypadku konieczności dokonania zmiany jednego z elementów na nich przedstawionych (np. rzut i przekrój aktualizują się jednocześnie). Większość dokumentacji projektowej zajezdni jest wygenerowana z przygotowanych modeli jak również cały proces koordynacyjny odbywa się na poziomie modeli;
  • przeprowadzenie sprawniejszego procesu odbiorowego dokumentacji projektowej BIM dzięki wdrożeniu wspólnego środowiska pracy (tzw. CDE), w naszym przypadku jest to platforma online dostępna dla każdej ze stron projektu, gdzie przechowywane są wszystkie dokumenty oraz gdzie są stworzone odpowiednie procesy odbiorowe w zależności od typu dokumentu. Czyli zostało stworzone jedno źródło wymiany informacji (dokumentacji projektowej, korespondencji i innych danych) ułatwiające współpracę między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Co warto podkreślić, wszystkie dokumenty kontraktowe oraz cała dokumentacja projektowa w okresie przeglądu odbioru dokumentacji są procedowane właśnie w tej elektronicznej formie i są dla nas równie ważne jak te, które prowadzone są na standardowych kontraktach, czyli w formie papierowej.
  • wsparcie procesu budowy poprzez symulowanie w czasie realizacji inwestycji i dobranie odpowiedniej organizacji robót i zasobów do posiadanych frontów robót (zaplanowanie m.in. placów składowych, organizacji prowadzenia dróg wewnętrznych czy pracy żurawi) oraz automatycznego zliczenia poszczególnych urządzeń i materiałów, czy monitorowanie harmonogramu realizacji inwestycji w stosunku do stanu rzeczywistego;
  • przygotowanie obiektów do modelu zarządczego poprzez stopniowe nasycenie informacją. Przed rozpoczęciem realizacji robót w terenie został stworzony wirtualny model 3D zajezdni wraz z drogą dojazdową, który następnie w miarę postępu robót będzie wypełniany informacjami z realizacji tj. dane techniczne docelowo zamontowanych maszyn, urządzeń i materiałów, tak aby po zakończonej realizacji robót mieć gotową bazę danych do zarzadzania obiektem.

 

Na etapie przetargu opracowany został dokument, określający wymagania dla BIM postawione przez Inwestora (m.in. poziom szczegółowości modelowania poszczególnych grup elementów, a precyzyjniej tzw. szczegółowość nasycenia informacją oraz szczegółowość nasycenia geometrią w zależności od fazy realizacji inwestycji), na który Wykonawca odpowiedział kolejnym kluczowym dokumentem o nazwie BEP (BIM Execution Plan), w którym podał szczegółowy plan jak zamierza realizować wymagania inwestora.

 

Aby zobrazować złożoność projektu pokazujemy przykładowe zdjęcia wykonane z modelu, które odzwierciedlają aktualny postęp prac konstrukcyjnych. Można porównać je ze zdjęciami z placu budowy. Prawda, że nasz „cyfrowy bliźniak” przypomina „realnego brata”?

 

Model Bud. nr 2
Model Bud. nr 2
Bud. nr 2
Bud. nr 2
Model Bud. nr 5
Model Bud. nr 5
Bud. nr 5
Bud. nr 5
Model Bud. nr 6
Model Bud. nr 6
Bud. nr 6
Bud. nr 6
Model Bud. nr 8
Model Bud. nr 8
Bud. nr 8
Bud. nr 8

     

Prace budowlane idą pełną parą. Pierwszymi budynkami, które powstają są budynki nr 2, 5, 8 i 6 (zachęcamy do odwiedzania galerii zdjęć w zakładce MULTIMEDIA). Do dnia dzisiejszego ekipa Generalnego Wykonawcy wykonała m.in. roboty ziemne, zbrojarskie, betoniarskie i izolacyjne. Dla Budynku nr 2, który zaprojektowano jako dwukondygnacyjny Budynek administracyjny z archiwum położonym w piwnicy wykonano już zbrojenie oraz betonowanie płyty fundamentowej a także przystąpiono do zbrojenia, szalowania i betonowania ścian fundamentów. W ramach prac nad Budynkiem pogotowia sieciowego i torów (Budynek nr 5) zrealizowano prace fundamentowe, zakończone są już zasypki wewnątrz budynku i rozpoczęto układanie tzw. chudego betonu pod posadzkę parteru. Przy wiacie garażowej (oznaczona na planie Zajezdni jako Budynek nr 6) ławy i stopy fundamentów są już gotowe, jak również zbrojenie ścian fundamentów, teraz Wykonawca działa przy ich szalowaniu i betonowaniu. Światło dzienne ujrzał również Budynek garażowy wraz z zapleczem (czyli Budynek nr 8) gdzie fundamenty oraz zbrojenie ścian fundamentów zostały już wykonane, trwa szalowanie i betonowanie. Na placu budowy widać też pierwsze prace pod Budynek nr 1 czyli najważniejszy budynek na zajezdni. Dwukondygnacyjny budynek z piwnicą o wymiarach 161,64 m x 84,70m x 14,34 m docelowo pomieści halę napraw, warsztaty i halę obsług technicznych.

 

Roboty budowlane zakończą się w 2024 r., a ich bieżący postęp będzie można wkrótce śledzić w zakładce POSTĘP ROBÓT.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl